weed |
علوم
علف هرز
خانه
|
درباره ما
|
راهنما
|
ایوان اکران
|
سوالات متداول
ورود به حساب کاربری
جست و جو علف‌هرز و علف‌کش:
علوم علف های هرز
توضیحات کوتاه برای علوم علف های هرز
علف هرز به گروهی از گیاهان که می‌توانند در حد بالایی از لحاظ کمی و کیفی به محصولات زراعی و باغی خسارت بزنند گفته می‌شود. به بیان دیگر علف هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین‌های کشاورزی رشد می‌کند و با رقابت با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت آن آسیب می‌زند.